Tak, Vendelín je zpět! Stal se andělem strážným a zase píše. A může tak psát v tomto adventu i vašim dětem. Dopisy míří na děti školního věku (první stupeň) a jsou zpracovány podle knihy DRAKOBIJCE - MOJE CESTA, kterou napsali Marek Domes a Juraj Hajkovský, vydalo Karmelitánské nakladatelství). Anděl dětem představí kluka Artura, kterému se ve snu objeví děsivý drak. Tajemný přítel Poutník Arturovi nabídne, že ho naučí, jak s tímto nepřítelem bojovat. Na tuto cestu - stát se drakobijcem - se tak v letošním adventu můžete vydat se svými dětmi i vy. V dopisech nejsou děti nějak konkrétně úkolovány, jak tomu bylo v předešlých ročnících. Úkolován je kluk Artur. Je jen a jen na vás, jak tyto podněty doma zpracujete. Jestli zkusíte úkoly plnit, nebo si o nich budete s dětmi povídat a nebo celé snažení vezmete jako čtení na pokračování s občasným dolepováním a vymalováváním (to nechybí ani tentokrát). Součástí je obrazová příloha - jednotlivé dračí hlavy, šňůrka na trofeje a dary od Poutníka. 
 

Seznam témat na konkrétní dny:
27. 11. první neděle adventní – úvod
28. 11. – seznámení s Arturem
29. 11. – setkání s první dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek první hlavy
30. 11. – do dopisu přidat nápisy LENOST a ČINNOST
1. 12. – do dopisu přidat obrázek šňůrky na trofeje a dary
2. 12. – do dopisu přidat zub líné hlavy
3. 12. – setkání s druhou dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek druhé hlavy

4. 12. druhá neděle adventní – do dopisu přidat nápisy OBŽERSTVÍ a STŘÍDMOST a také DAR ROZUMU
5. 12. – o pancíři
6. 12. – do dopisu přidat zub hlavy obžerství
7. 12.  – setkání s třetí dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek TŘETÍ HLAVY
8. 12. – do dopisu přidat nápisy LAKOMSTVÍ a STĚDROST a také DAR POZNÁNÍ
9. 12. – o přilbě a meči 
10. 12. – do dopisu přidat zub hlavy LAKOMSTVÍ

11. 12. třetí neděle adventní – setkání s čtvrtou dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek čtvrté hlavy
12. 12. – do dopisu přidat nápisy ZÁVIST a PŘEJÍCNOST a také DAR MOUDROSTI
13. 12. – o štítu 
14. 12. – do dopisu přidat ZUB ZÁVISTIVÉ HLAVY
15. 12. – setkání s pátou dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek PÁTÉ HLAVY
16. 12. – do dopisu přidat nápisy HNĚV a MÍRNOST a také DAR VNITŘNÍ SÍLY
17. 12.  – do dopisu přidat ZUB HNĚVIVÉ HLAVY

18. 12. čtvrtá neděle adventní - setkání s šestou dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek ŠESTÉ HLAVY
19. 12. – do dopisu přidat nápisy SMILSTVO a CUDNOST a také DAR SETKÁVAT SE S POUTNÍKEM
20. 12. – do dopisu přidat ZUB SMILNÉ HLAVY
21. 12. – setkání se sedmou dračí hlavou, do dopisu přidat obrázek SEDMÉ hlavy
22. 12. – do dopisu přidat nápisy PÝCHA a POKORA a také DAR BÁZNĚ
23. 12. – do dopisu přidat ZUB PYŠNÉ HLAVY
24. 12. – závěr

 

Ke stažení zde.
 Publikováno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Přeji požehnaný advent