Pro ty, kteří mají doma menší či větší ratolesti nebo se chtějí sami maličko vrátit do dětských let, dávám k dispozici plánek a figurky určené k vystřihování, vykreslování a nalepování. Každý den se zde na blogu můžete také těšit na příběh.

 

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. (Lk 1,68)

Přijměte, prosím, pozvání vydat se na dalekou cestu. Nejen na určité místo, ale i v čase. Zanedlouho budou Vánoce. Příběh o tom, jak se narodil Ježíšek v chudé stáji za městečkem Betlémem, všichni dobře známe. Nahlédněme do té stáje ale jinudy, třeba škvírou mezi trámy. Jesle leží pohozené v koutě, je slyšet pokřikování pastýřů, ve slámě rejdí myši. Nic nenasvědčuje tomu, že by se tu mělo stát cosi neobvyklého. Blíží se večer…

Přeji pohodový a požehnaný advent

BETLEMSKA-NOC_planek_cb_A3.pdf - formát A3!!!

BETLEMSKA-NOC_figurky_cb_A4.pdf - formát A4